• Netronik sp. z o.o. ul. Działkowa 30A Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
  • ip@ip4isp.pl
  • +48 61 666 04 66

FAQ

1. Czy dzierżawione adresy IPv4 są wykazywane jako polskie?

Tak. Zdarza się, jednak, że ktoś korzystający z "egzotycznych" baz danych lokalizacyjnych może błędnie interpretować nasze adresy jako niemieckie.

2.Co mam zrobić, jeśli moje adresy są wykazywane jako niemieckie?

Po pierwsze musimy wiedzieć, jaka baza tak twierdzi.
Autorytatywnym źródłem informacji o geolokaliacji adresów jest baza RIPE i atrybut PL w polu "Country".
Drugą wiarygodną bazą jest maxmind.com - z niej również korzysta RIPE. Wszystkie inne bazy, które czasem tworzą na własne potrzeby dostawcy treści lub programingu TV nie są autorytatywne, ponieważ są aktualizowane rzadko, albo wcale. W przypadku MAXMIND można skorzystać z opcji korekcji geolokalizacji dostępnej pod adresem https://www.maxmind.com/en/correction. Inni operatorzy baz również powinni zapewniać taką możliwość.

3. Czy z waszych adresów IP działają serwisy typu VOD.ONET.PL, TVNPLAYER, TVP.VOD, itp.?

Tak, działają. Włożyliśmy wiele wysiłku w przetestowanie tych usług i przekonanie dostawców, że adresy są używane w Polsce.

4. Speedtest.net pokazuje mi "PL-NETRONIK" zamiast mojej firmy, co mam zrobić?

Napisać do speedtest.net prośbę o korekcję wyświetlanej nazwy ISP, równolegle można wystąpić do MAXMIND o korekcję danych ISP. Więcej danych tutaj -> https://support.speedtest.net/entries/22180588-How-do-I-correct-my-location

5. Czy muszę mieć swój numer AS aby skorzystać z waszej oferty?

Tak. W wyjątkowych wypadkach udostępniamy możliwość rozgłoszenia adresacji pod innym wskazanym AS, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych opisanych tutaj -> Wymagania techniczne

6. Jak mogę pozyskać numer AS, ile to kosztuje i jak długo trwa?

Pozyskanie numeru AS wiąże się z zawarciem umowy na usługi LIR. Cały proces trwa maksymalnie 21 dni. Kosztuje to jednorazowo 100 EURO tytułem opłaty administracyjnej oraz 100 EURO tytułem corocznej opłaty serwisowej.

7. Czy można jeszcze pozyskać 16-bitowy („krótki”) numer AS?

Tak, ale trzeba się spieszyć, bo ilość dostępnych numerów AS w notacji 16-bitowej jest już dramatycznie mała. Wkrótce 16-bitowe numery AS będą przydzielane wyłącznie z „recyklingu”.

8. Dlaczego do pozyskania numeru AS muszę najpierw pozyskać adresację IPv6?

Taki jest wymóg RIPE. Wymóg wynika z tego, że nie przydziela się już adresów IP typu Provider Independent, zatem jedyną adresacją, o którą można oprzeć wniosek o nadanie numeru AS jest pula IPv6. Oczywiście taki numer AS nie jest w niczym „upośledzony” i bez problemu może rozgłaszać adresację IPv4 wydzierżawioną u nas.

9. Ile muszę zapłacić za adresację IPv6?

Opłata za IPv6 jest dokładnie taka sama jak w przypadku numeru AS niezależnie od wielkości przydzielonego bloku.

10. Jakie obecnie są przydzielane bloki IPv6?

Obecnie maksymalną wielkością bloku, która jest przydzielana bez zadawania żadnych pytań jest /29 IPv6.

11. /29 IPv6 – ile to jest adresów IP?

Dużo 😀 Jest to 34359738368 sztuk sieci /64, a każda sieć /64 zawiera w sobie 18446744073709551616 adresów IP. Raczej zabraknie miejsca w kalkulatorze aby to policzyć.

12. Dlaczego wdrożenie IPv6 się opóźnia?

Ponieważ protokoły IPv4 oraz IPv6 nie są ze sobą zgodne - IPv6 nie jest wstecznie kompatybilny.
Z tego powodu trzeba używać obu protokołów równolegle, co jest uciążliwe. Część sprzętu sieciowego w ogóle nie rozumie protokołu IPv6, a wymiana sprzętu jest niezwykle kosztowna.

13. Czy mogę używać wyłącznie IPv6? Co mi nie będzie działać?
Oczywiście, że można, jednakże sporo rzeczy nie będzie działać poprawnie. Wykonaliśmy kilka miesięcy temu test polegający na próbie użycia IPv6 bez wspomagania IPv4. Nie otworzyła się żadna ze stron krajowych portali, a DNS zwrócił odpowiedź, że brak rekordu AAAA.

14. Jak długo będziemy jeszcze używać IPV4?
IPv4 będzie używany tak długo, jak nie nastąpi pełne wdrożenie IPv6. Z dostępnych danych wynika, że proces ten potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście lat.

15. Skąd macie adresy IPv4 w tak dużej ilości?
Są to bardzo stare adresy IPv4 typu LEGACY pozyskane przez nas na mocy porozumień z ich dysponentami. Co ważne - adresy typu LEGACY nie podlegają obecnie żadnym politykom RIPE - po prostu te adresy zostały przydzielone wcześniej, niż powstał RIPE.

16. Czy muszę od Was kupić łącze, aby korzystać z wydzierżawionej adresacji?
Oczywiście zachęcamy do skorzystania na naszej oferty na łącza IP TRANSIT, natomiast nie ma takiego wymogu - dzierżawioną adresację Klient rozgłasza samodzielnie. Tym samym nasza oferta wypełnia lukę w postaci braku adresów typu PI i nie wiąże Klienta z dostawcą łącza.

17. Jestem z poza Poznania. Jak odebrać od Was łącze IP Transit Global?
Można to zrobić za pomocą dowolnego operatora tranzytowego, który posiada swoje zakończenie sieci na Uniwersytecie Ekonomicznym (d. Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu lub Datacenter Beyond w Starym Browarze lub na ul. Dziadoszańskiej 10. Posiadamy fizyczne styki tranzytowe z następującymi operatorami: Netia, T-Mobile, Exatel, Hawe, Orange. Do każdego innego operatora obecnego w punktach styku możemy w ciągu 24h doprowadzić łącznik optyczny.