• Netronik sp. z o.o. ul. Działkowa 30A Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
  • ip@ip4isp.pl
  • +48 61 666 04 66

Oferta

Wolne przestrzenie adresowe IPv4 na świecie zostały wyczerpane w lutym 2011 roku. Od tego momentu adresy IPv4 są przydzielane wyłącznie z kurczących się drastycznie rezerw. W naszym regionie od połowy września 2012 roku adresy IPv4 typu Provider Independent nie są już przydzielane.
Naszą misją jest dostarczenie w atrakcyjnej cenie adresacji IPv4 w formie dzierżawy wszystkim tym, którzy jej potrzebują, a w szczególności:
  • Klientom, którzy potrzebują niezależnych od operatora łącza adresów IP do samodzielnego rozgłoszenia w środowiskach BGP bez kosztownego i kłopotliwego angażowania się w proces LIR,
  • Klientom, którzy potrzebują stosunkowo niewiele adresów IPv4 i tym samym koszt pozyskania adresacji i członkostwo w RIPE NCC są dla nich nieopłacalne,
  • Klientom, którzy potrzebują innych bloków adresowych nieosiągalnych obecnie jako ciągłe zakresy numeracyjne większe niż /22,
  • Operatorom sieci i/lub centrów danych - niewielka opłata dzierżawna w przeliczeniu na jeden adres IP pozwala zbudować bardzo wysoką (100% i więcej) marżę na przydziale dodatkowych IP dla swoich klientów.

W Polsce bez IPV4 nie da się korzystać z Internetu. Mechanizmy NAT oraz CGNAT są tylko protezami – wiedzą doskonale o tym operatorzy centrów danych, oraz operatorzy dostarczający łącza klientom końcowym.

Opłaty dzierżawne za alokacje IPv4
Umowa na czas nieokreślony:
Blok adresowy /24
(256 szt.)
/23
(512 szt.)
/22
(1024 szt.)
/21
(2048 szt.)
/20
(4096 szt.)
/19
(8192 szt.)
Opłata aktywacyjna 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł
700 zł
Opłata miesięczna za 1 IP 7,90 zł 6,80 zł 5,70 zł 4,60 zł 3,50 zł 2,40 zł
Umowa na 36 miesięcy:
Blok adresowy /24
(256 szt.)
/23
(512 szt.)
/22
(1024 szt.)
/21
(2048 szt.)
/20
(4096 szt.)
/19
(8192 szt.)
Opłata aktywacyjna 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Opłata miesięczna za 1 IP 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł 2.10 zł 2,00 zł 1,90 zł
Umowa na 60 miesięcy:
Dla uczestników EPIX dostępna na okres 48 miesięcy:
Blok adresowy /24
(256 szt.)
/23
(512 szt.)
/22
(1024 szt.)
/21
(2048 szt.)
/20
(4096 szt.)
/19
(8192 szt.)
Opłata aktywacyjna 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Opłata miesięczna za 1 IP 1,99 zł 1,95 zł 1,90 zł 1,85 zł 1,70 zł 1,65 zł
Opłaty za bezumowne zajęcie zasobów:
Blok adresowy /24
(256 szt.)
/23
(512 szt.)
/22
(1024 szt.)
/21
(2048 szt.)
/20
(4096 szt.)
/19
(8192 szt.)
Opłata za każdy rozpoczęty miesiąc za 1 IP 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł
Łącze IP Transit GLOBAL dla operatorów ISP z BGP
Prawdziwa, pełna tablica prefiksów, bez sztucznego podziału na Polskę, zagranicę, AS5617.
Zawartość: RETN, TPNET (AS5617 krajowy) TeliaSonera, T-Mobile, PLIX, TP-IX, THINX, AMS-IX, DE-CIX, EPIX, PIONER, POZMAN

1. Opłata instalacyjna: 499 zł

2. Miesięczna opłata abonamentowa:

▪ Port 1G:    400 € (commitment stały 1 Gb/s)

▪ Port 10G:   700 € (commitment 2Gb/s, nadwyżka rozliczana 95 percentylem w stawce 0,40€/Mbps)

▪ Port 40G:  4000 € (commitment 10 Gb/s, nadwyżka rozliczana 95 percentylem w stawce 0,30€/Mbps)

▪ Dodatkowa sesja BGP: 100 zł

▪ Opłata za przekros pasywny: 49 zł

Łącze IP Internet BIZNES
Wysokiej jakości łącza dla biznesu
zawsze aktualna oferta na -> www.netronik.pl
Usługi LIR:
1. Opłata administracyjna (przygotowanie dokumentów, złożenie wniosków do RIPE NCC): 100 zł za każdy obiekt
2. Roczna opłata serwisowa: 100 EUR za każdy obiekt
Wdrożenia i konsultacje:
Prace rozliczane wg stawki 250 zł za godzinę.
Dla uczestników EPIX - oferta specjalna: Ceny z oferty na czas określony 60 miesięcy dostępne przy umowie na 48 miesięcy.

Wszystkie ceny netto, zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT. Opust związany z zawarciem umowy na czas określony obowiązuje wyłącznie przy terminowym regulowaniu należności.
Rabaty dotyczą zakupu bezpośredniego, nie sumują się i nie są udzielane wstecz. Opłaty za usługi LIR obowiązują wyłącznie przy zawarciu umowy na dzierżawę IPv4. Usług LIR nie związanych z docelowym zawarciem umowy na dzierżawę IPv4 nie świadczymy.