• Netronik sp. z o.o. ul. Działkowa 30A Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
  • ip@ip4isp.pl
  • +48 61 666 04 66

Oferta

Wolne przestrzenie adresowe IPv4 w naszym regionie zostały definitywnie wyczerpane 25 listopada 2019 roku. Od tego momentu adresy IPv4 są przydzielane wyłącznie z pul recyklingowych, w postaci listy oczekujących na przydział przez RIPE NCC.

Od połowy września 2012 roku adresy IPv4 typu Provider Independent nie są już przydzielane w ogóle.


Naszą misją jest dostarczenie w atrakcyjnej cenie adresacji IPv4 w formie dzierżawy wszystkim tym, którzy jej potrzebują, a w szczególności:
  • Klientom, którzy potrzebują niezależnych od operatora łącza adresów IP do samodzielnego rozgłoszenia w środowiskach BGP bez kosztownego i kłopotliwego angażowania się w proces LIR,
  • Klientom, którzy od razu potrzebują adresów IPv4 i tym samym koszt pozyskania adresacji i oczekiwanie na członkostwo w RIPE NCC są dla nich nieopłacalne,
  • Klientom, którzy potrzebują innych bloków adresowych nieosiągalnych obecnie jako ciągłe zakresy numeracyjne większe niż /24,
  • Operatorom sieci i/lub centrów danych - niewielka opłata dzierżawna w przeliczeniu na jeden adres IP pozwala zbudować bardzo wysoką (100% i więcej) marżę na przydziale dodatkowych IP dla swoich klientów.

W Polsce bez IPV4 nie da się korzystać z Internetu. Mechanizmy NAT oraz CGNAT są tylko protezami – wiedzą doskonale o tym operatorzy centrów danych, oraz operatorzy dostarczający łącza klientom końcowym.

Szanowni Klienci,

od 1.02.2020 obowiązywać będą nowe ceny dzierżawy adresacji IPv4 wg tabel poniżej. Ceny podane są wyrażone w kwocie netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Umowa na czas nieokreślony:

Blok adresowy

/24

/23

/22

/21

/20

Opłata aktywacyjna

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

Opłata miesięczna

2100 zł

4100 zł

8100 zł

16.100 zł

32.000 zł

Umowa na czas określony 60 miesięcy:

Blok adresowy

/24

/23

/22

/21

/20

Opłata aktywacyjna

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

Opłata miesięczna

768 zł

1480 zł

2860 zł

5520 zł

10.600 zł

Opłata roczna

8290 zł

15.980 zł

30.800 zł

59.600 zł

114.400 zł

Opłata za bezumowne zajęcie zasobów – opłata miesięczna naliczona w przypadkach opisanych w umowie:

Blok adresowy

/24

/23

/22

/21

/20

Opłata miesięczna

2550 zł

5100 zł

10.200 zł

20.400 zł

40.800 zł

Zmiana cennika wynika z wyczerpania się wolnej puli adresacji IPv4 w naszym regionie oraz wiążącej się z tym czterokrotnej podwyżce ceny pozyskania adresacji IPv4 na giełdach i poprzez waiting list RIPE NCC.

Łącze IP Transit GLOBAL dla operatorów ISP z BGP

Prawdziwa, pełna tablica prefiksów, bez sztucznego podziału na Polskę, zagranicę, AS5617. Zawartość: RETN, TPNET (AS5617 krajowy) TeliaSonera, POZIX, PLIX, TP-IX, THINX, AMS-IX, DE-CIX, EPIX, PIONER, POZMAN

1. Opłata instalacyjna: 499 zł

2. Miesięczna opłata abonamentowa:
▪ Port 1G:    500 € (commitment stały 1 Gb/s)
▪ Port 10G:   800 € (commitment 2Gb/s, nadwyżka rozliczana 95 percentylem w stawce 0,40€/Mbps)
▪ Port 40G:  4500 € (commitment 10 Gb/s, nadwyżka rozliczana 95 percentylem w stawce 0,30€/Mbps)
▪ Dodatkowa sesja BGP: 150 zł
▪ Opłata za przekros pasywny: 49 zł

Łącze IP Internet BIZNES

Wysokiej jakości łącza dla biznesu
zawsze aktualna oferta na -> www.netronik.pl

Usługi LIR:

1. Opłata administracyjna (przygotowanie dokumentów, złożenie wniosków do RIPE NCC): 100 zł za każdy obiekt 2. Roczna opłata serwisowa: 100 EUR za każdy obiekt
Wdrożenia i konsultacje:
Prace rozliczane wg stawki 250 zł za godzinę.
Dla uczestników EPIX - oferta specjalna: Ceny z oferty na czas określony 60 miesięcy dostępne przy umowie na 48 miesięcy.

Wszystkie ceny netto, zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT. Opust związany z zawarciem umowy na czas określony obowiązuje wyłącznie przy terminowym regulowaniu należności. Rabaty dotyczą zakupu bezpośredniego, nie sumują się i nie są udzielane wstecz. Opłaty za usługi LIR obowiązują wyłącznie przy zawarciu umowy na dzierżawę IPv4. Usług LIR nie związanych z docelowym zawarciem umowy na dzierżawę IPv4 nie świadczymy.