• Netronik sp. z o.o. ul. Działkowa 30A Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
  • ip@ip4isp.pl
  • +48 61 666 04 66

Warunki korzystania z serwisu

1. Wszystkie znaki towarowe i nazwy użyte w treści tego serwisu internetowego zostały użyte jedynie w celu identyfikacji opisywanych produktów i podlegają ochronie prawnej.

2. Firma NETRONIK upoważnia wszystkich użytkowników do przeglądania i pobierania zawartości swojego serwisu w sieci World Wide Web, pod warunkiem oznaczenia na kopiach praw autorskich do tego serwisu i zachowania ich (kopii) w niezmienionej formie.

3. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi zarówno co do zawartości merytorycznej jak i co do szaty graficznej (arkusze stylów, układ treści).

4. NETRONIK oraz osoby/firmy wymienieni w treści tego serwisu nie mogą być odpowiedzialni za szkody (a w szczególności za utracone korzyści, dane, lub zakłócenia w prowadzonej działalności) wynikłe poprzez korzystanie, zakłócenie lub brak możliwości w korzystaniu z zawartości tego serwisu internetowego jak też serwisów internetowych, do których zawarto w nim odnośniki.

5. Wszystkie dane przesyłane przez osoby/firmy korzystające z serwisu internetowego do firmy NETRONIK podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.